การประกวดขบวนแห่งานกาชาด จ.สระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2561

การประกวดขบวนแห่งานกาชาด จ.สระแก้ว ประจำปี พ.ศ.2561

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมกิจกรรมการประกวดขบวนแห่ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ของอำเภอวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

Share