การประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม To be number one ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสถานศึกษา

การประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม To be number one ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสถานศึกษา

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้เข้าร่วมการประกวดผลการดำเนินงาน ชมรม To be number one ประเภทสถานศึกษาในระดับ อำเภอ และได้เป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้าประกวดในระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการระดับจังหวัดมาประเมิน ในวันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2560 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น เป็นตัวแทนในระดับจังหวัดเข้าแข่งขันในรอบต่อไป

 

Share