การประกวดแข่งขันแดนเซอร์

การประกวดแข่งขันแดนเซอร์

การประกวดแข่งขันแดนเซอร์ ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันแดนเซอร์ในงานสระแก้วแดนซ์ซิ่งคอนเทสต์ ณ ศูนย์การค้าโชควัฒนาโฮมเซ็นเตอร์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ทีมดึงดาวชาววัง จาก ร.ร. วังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมีครูกิติพงษ์ อาธิพรม เป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดง ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

 

Share