การสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา) ประจำปี 2560

การสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา) ประจำปี 2560

การสอบธรรมสนามหลวง(ธรรมศึกษา) ประจำปี 2560
โดย ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวังน้ำฝน
ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

Share