การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ขั้นพื้นฐานรุ่นกลาง – รุ่นใหญ่

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ขั้นพื้นฐานรุ่นกลาง – รุ่นใหญ่

การอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ ขั้นพื้นฐานรุ่นกลาง – รุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

 

Share