การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เป็นศูนย์การแข่งขันระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๐

ประเภทมวยสากลสมัครเล่น/มวยไทยสมัครเล่น ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว

ลิงค์ภาพข่าว https://www.facebook.com/wsbsch/posts/1520089531347422

Share