การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33  ชุมพร – ระนองเกมส์  ระหว่างวันที่ 17 – 25 มีนาคม 2560 ครูสุเวช  บุญเถื่อน เป็นผู้ฝึกซ้อมและนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ณ โรงเรียนท่าแชะรัชดาภิเษก จังหวัดชุมพร

 

Share