Breaking News
กิจกรรมวันคริตมาส ประจำปี 2559

กิจกรรมวันคริตมาส ประจำปี 2559

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันคริสมาส วันที่ 21 ธันวาคม 2559  โดยมีท่าน ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยคณะครูจากหมวดภาษาต่างประเทศและครูทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม  ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การตอบคำถามเกี่ยวกับวันคริสมาส การประกวดร้องเพลงสากลระดับม.ต้นและม.ปลาย การจับฉลากรายชื่อนักเรียนทั้งโรงเรียนรับของรางวัลจากคณะครูที่มอบให้

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...