กีฬาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปี 2559

กีฬาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปี 2559

กีฬาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปี 2559 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมร่วมกับอำเภอวังสมบูรณ์ได้จัดให้มีกีฬาสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคคลากรของโรงเรียนกับคณะผู้บริหารและบุคคลากรกลุ่มเครือข่ายชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน อำเภอ หน่วยงานราชการอื่นๆ ในอำเภอวังสมบูรณ์ตลอดทั้งชุมชนในอำเภอวังสมบูรณ์  ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วันที่ 21 ธันวามคม 2559

 

Share