ค่ายเพิ่มเวลารู้ Active Learning Camp ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ค่ายเพิ่มเวลารู้ Active Learning Camp ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ค่ายเพิ่มเวลารู้ Active Learning Camp ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วันที่ 8 มีนาคม 2560

 

Share