ค่ายเพิ่มเวลารู้ Active Learning Camp ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ค่ายเพิ่มเวลารู้ Active Learning Camp ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ค่ายเพิ่มเวลารู้ Active Learning Camp ประจำปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม วันที่ 8 มีนาคม 2560

 

Share