งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินี

งานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชินี

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในโอกาสฉลองพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 (ภาคกลาง) ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2560

 

Share