งานสวดอภิธรรมศพ ญาติของนักเรียนชั้น ม.5/2

งานสวดอภิธรรมศพ ญาติของนักเรียนชั้น ม.5/2

คณะครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพฟังสวดอภิธรรม ยายของนางสาวเจนจิรา แพงคำอ้วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 นักเรียนในที่ปรึกษาของครูชิดชญา อธิอุบลกวินและครูธีราพร เดิมทำรัมย์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 19.20 น. ณ หมู่บ้านแก่งสำราญใต้

 

Share