ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

1. นางสาวธนภรณ์ เอี่ยมศรีวงษ์
2. นางสาวนิตยา สินครบุรี
3. นางสาวดาหวัน บุญมีรัตน์

รายละเอียดคลิกที่นี่

Share