ประกาศสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม ปฏิบัติงานโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการคัดเลือกเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

เอกสารประกอบ คลิกที่นี่

Share