ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2559

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมจัดประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 โดยมี ผู้อำนวยการ จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานในพิธี และหลังจากเสร็จสิ้น การประชุม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีถวาย ความอาลัย โดยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกัน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

 

Share