ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560


ครูและนักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณืวิทยาคม ร่วมแส่งความยินดีกับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ดูภาพทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูภาพรวมจากกล้องช่าง คลิกที่นี่ 

Share