Breaking News
ผอ. จุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

ผอ. จุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ผอ.จุฑามาศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองสุดา บุญเถื่อน รองวันชัย ดอนเมือง พร้อมด้วยคณะครูทุกคน และนักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกันร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ”

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...