ผอ.ประชุม  เจริญมากมอบเกียรติบัตรโครงการ “บันทึกรักการอ่าน”

ผอ.ประชุม เจริญมากมอบเกียรติบัตรโครงการ “บันทึกรักการอ่าน”

วันที่ 11 ธันวาคม 2558  ผอ.ประชุม  เจริญมากมอบเกียรติบัตรโครงการ “บันทึกรักการอ่าน” ประจำเดือนพฤศจิกายน ให้กับครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่สามารถทำบันทึกรักการอ่านได้ 100% เต็ม  จำนวน 12 ห้อง

 

 

 

Share