ผอ.ประชุม  เจริญมาก มอบเกียรติบัตรการประกวดทำพาน

ผอ.ประชุม เจริญมาก มอบเกียรติบัตรการประกวดทำพาน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผอ.ประชุม  เจริญมาก มอบเกียรติบัตรการประกวดทำพานในวันไหว้ครู ให้กับห้องเรียนที่ชนะเลิศ รางวัลมี ๒ ประเภท คือ พานสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์  ที่หน้าเสาธงโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 

Share