Breaking News
ผอ.ประชุม เจริญมาก มอบเกียรติบัตรผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65

ผอ.ประชุม เจริญมาก มอบเกียรติบัตรผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65

ผอ.ประชุม เจริญมาก มอบเกียรติบัตรผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวามคม 2558 ผลการแข่งขันมีดังนี้

1.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

2. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

3. การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

4. การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

5. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

6. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

7. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

8. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...