ผอ.ประชุม เจริญมาก มอบเกียรติบัตร ผลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ผอ.ประชุม เจริญมาก มอบเกียรติบัตร ผลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ผอ.ประชุม เจริญมาก มอบเกียรติบัตร ผลการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ปากน้ำเกมส์” ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 ราย ดังนี้

1.เด็กหญิงพิชญดา  บุญเถื่อน  ชนะเลิศ

2.นายอภิสิทธิ์  ดาเหล็ก            รองชนะเลิศ อันดับ 1

3.เด็กหญิงนิตยา  วงษ์กลิ่น       รองชนะเลิศ อันดับ 1

4.นายธาดา  ดอกไม้ไหว           รองชนะเลิศ อันดับ 2

 

Share