ผอ.ประชุม  เจริญมาก มอบเกียรติบัตรโครงการ “บันทึกรักการอ่าน”

ผอ.ประชุม เจริญมาก มอบเกียรติบัตรโครงการ “บันทึกรักการอ่าน”

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผอ.ประชุม  เจริญมาก ได้มอบเกียรติบัตรโครงการ “บันทึกรักการอ่าน” ประจำเดือนมกราคม ให้กับตัวแทนนักเรียนและครูประจำชั้นที่สามารถเขียนบันทึกการอ่านได้ครบ ๑๐๐%

 

Share