พิธีคารวธรรมและปัจฉิมนิเนศ ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีคารวธรรมและปัจฉิมนิเนศ ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีคารวธรรมและปัจฉิมนิเนศ ประจำปีการศึกษา 2559 ม.3 รุ่น 31 ม.6 รุ่น 22  ณ หอประชุม   โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 7 มีนาคม 2560

 

Share