พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

เนื่องในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระมุงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มลูกเสือวังสมบูรณ์วิทยาคมจึงจัดพิธีถวายบังคมพระบรมรูป เพื่อลำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อกิจการลูกเสือ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

Share