ประชุมเตรียมความพร้อม…ทัศนศึกษา2559

ประชุมเตรียมความพร้อม…ทัศนศึกษา2559

ภาพข่าว ประชุมเตรียมความพร้อม…ทัศนศึกษา2559
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อม มอบหมายนโยบาย แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ภาพกิจกรรม
s__17448982

s__17448984

Share