Breaking News
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ร่วมทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อ ของ น.ส. สุกัญญา สามารถ นักเรียนชั้น ม.4/1
เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ร่วมทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อ ของ น.ส. สุกัญญา สามารถ นักเรียนชั้น ม.4/1

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ร่วมทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณพ่อ ของ น.ส. สุกัญญา สามารถ นักเรียนชั้น ม.4/1

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...