เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เข้ารับการบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เข้ารับการบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เข้ารับการบริจาคโลหิตจากนายอำเภอวังสมบูรณ์ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังสมบูรณืวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

 

Share