โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3  จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที 7-8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 

Share