Breaking News
ประชุมผู้ปกครอง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครอง-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และจัดให้มีการจัดตั้ง/คัดเลือก เครือข่ายผู้ปกครอง รวมไปถึงการประชุมระดับห้องเรียน(ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน)

ภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...