ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม  เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ นักเรียน ม.ต้น

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ นักเรียน ม.ต้น

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ นักเรียน ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)
เอกสารประกอบ

Share