อบรมวินัยจราจร

อบรมวินัยจราจร

วันที่ 14/11/2560 ร.ต.อ.พิชิต แสดง จาก สภ.วังสมบูรณ์ และคณะ มาให้ความรู้กับนักเรียน เกี่ยวกับวินัยจราจร  ระเบียบ ข้อกฎหมาย รวมไปถึงคุณธรรมและการปฏิบัติตัวในวัยเรียน

 

Share