Breaking News
อบรมยุวบรรณารักษ์

อบรมยุวบรรณารักษ์

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จัดอบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุด โดยมีคุณครูกิตติชัย พรบรรเจิดศักดิ์  ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ เป็นวิทยากร

ภาพข่าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...