ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

ประกาศโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ นักเรียน ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)
เอกสารประกอบ

Share