การบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิต

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เเละโรงพยาบาลอรัญประเทศ ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม โดยมีนายอำเภอวังสมบูรณ์ ส่วนราชการในอำเภอวังสมบูรณ์ นักเรียนและครูโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ประชาชนทั่วไปมาบริจาคโลหิตรวม 127  คน ผ่านเกณฑ์และได้บริจาค จำนวน 98 คน

ภาพกิจกรรม


 

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1CtunUJYRBOyJKwMSqAsHuYIuDNfbRzGc?usp=sharing

 

Share