Breaking News
ธกส.วังสมบูรณ์มอบทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน

ธกส.วังสมบูรณ์มอบทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียน

วันนี้(24/11/2560) ธกส.วังสมบูรณ์ อบรมนักเรียน โครงการโรงเรียนธนาคาร ณ โรงเรียนบ้านวังใหม่ และมอบทุนอาหารกลางวันให้โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จำนวน 10,000 บาท

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...