งานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2560 ณ ธกส.สาขาวังสมบูรณ์

งานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2560 ณ ธกส.สาขาวังสมบูรณ์

วันที่ 25 มกราคม 2561 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมกิจกรรมกับธกส.สาขาวังสมบูรณ์ นำทีมโดย รองฯสุดา บุญเถื่อน และสนับสนุนนักเรียนร่วมแสดงในพีธีเปิด(รำตัอนรับและร้องเพลงประสานเสียง) งานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2/2560 ณ ธกส.สาขาวังสมบูรณ์

Share