เหล่ากาชาดติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

เหล่ากาชาดติดตาม ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

วันนี้ (27/11/2560) เวลา 10.00-12.00 น.

เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และคณะ ออกติดตามตรวจเยี่ยมดูแลให้คำแนะนำปรึกษา และให้กำลังใจแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

ภาพกิจกรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

 

Share