สอบ O-NET /2560 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

สอบ O-NET /2560 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

วันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม เป็นศูนย์สอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม(ติวนักเรียนในหลายรูปแบบ) ประชุมเตรียมความพร้อมของครู

ภาพกิจกรรมติวนักเรียนในสาระฯที่สอบ

ประชุมชี้แจงครูที่เกี่ยวข้อง

ภาพการสอบ

คณะกรรมการศูนย์สอบ

Share