Breaking News
อบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ

อบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการฯ

วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2561 บุคลากรโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ประชุมการจัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ภาพข่าว

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...