บูชาเจ้าพ่อ-เจ้าแม่(ศาลเจ้า)วังสมบูรณ์ ประจำปี 2560

บูชาเจ้าพ่อ-เจ้าแม่(ศาลเจ้า)วังสมบูรณ์ ประจำปี 2560

กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน วันที่ 5 ธันวาคม 2560 ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา และบุคลากร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมต้อนรับขบวนแห่มังกร และส่งนักเรียน/บุลากรสนับสนุนกิจกรมต่างๆ เนื่องในงานบูชาเจ้าพ่อ-เจ้าแม่(ศาลเจ้า)วังสมบูรณ์ ประจำปี 2560

ภาพกิจกรรม

 

Share