ร่วมกิจกรรม”วันพ่อแห่งชาติ”

ร่วมกิจกรรม”วันพ่อแห่งชาติ”

วันที่ 5 ธันวาคม 2560  โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมกิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” จัดโดยอำเภอวังสมบูรณ์ มีส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน อำเภอวังสมบูรณ์ร่วมกิจกรรม  ณ วัดวังสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมอื่นในวันเดียวกัน

ผอ.จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา และบุคลากร โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมต้อนรับขบวนแห่มังกร เนื่องในงานบูชาเจ้าพ่อ-เจ้าแม่(ศาลเจ้า)วังสมบูรณ์ ประจำปี 2560

Share