Breaking News
กิจกรรมการป้องกัน การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

กิจกรรมการป้องกัน การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2561  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์ ให้ความรู้และจัดกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกัน การเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา ณ บริเวณตลาดอำเภอวังสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...