Breaking News

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมแสดงในงานสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดวังสุวรรณ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

การแสดงแสงเสียง“เล่าขานตำนานนครสีท้วง นาฏยบำบวงบูชา สุวรรณนค ... Read More »

นักเรียนกิจกรรมนาฏศิลป์ ของโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วมแสดงนาฏศิลป์เพื่อไว้อาลัยแด่ท่านพระครูพิพัฒน์ญาณสุนทร

นักเรียนกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ร่วม ... Read More »

การอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานตามกฏหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ส่งบุคลากร (ครูสาธนีย์ มณีวงษ์) เข ... Read More »

Message Us
Loading...