Breaking News

เผยแพร่ผลงานครู

ผอ.ประชุม เจริญมาก มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่น จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผอ.ประชุม เจริญมาก ได้มอบเกียรติบัตรใ ... Read More »

กิจกรรมนาฏศิลป์ของโรงวังสมบูรณ์อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน

ชุมนุมนาฏศิลป์ของโรงเรียนวังสมบูรณ์ นำ โดยครูกิติพงษ์ อาธิพร ... Read More »

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net ปี ๒๕๕๘

โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับรางวัลจากสำนักงานเขตพื้นที่ก ... Read More »

Message Us
Loading...