Breaking News
กิจกรรม “ปั่นจักรยาน เปิดประตูสู่วังสมบูรณ์” ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

กิจกรรม “ปั่นจักรยาน เปิดประตูสู่วังสมบูรณ์” ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม นำโดย ครูกิติพงษ์ อาธิพรม เข้าร่วมโครงการและร่วมแสดงในพิธีเปิดงาน “ปั่นจักรยาน เปิดประตูสู่วังสมบูรณ์” ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

About Plugfi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...