Breaking News
หน่วยรับบริจาคโลหิตโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

หน่วยรับบริจาคโลหิตโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

วันที่ 4 กันยายน 2558  โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมเป็นสถานที่หน่วยรับบริจาคโลหิต มีผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 68  ราย  รวมโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค 30,600  cc  สถานที่บริจาค หอประชุม โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...