Breaking News
เลี้ยงส่งครูณัฐกานต์และครูอภิญญา

เลี้ยงส่งครูณัฐกานต์และครูอภิญญา

วันที่ 22 มีนาคม 2557 เลี้ยงส่งครูณัฐกานต์และครูอภิญญา ที่ได้ย้ายกลับไปสอนที่ภูมิลำเนา มีการเลี้ยงส่งและมอบของที่ระลึกจากทางโรงเรียนและจากทางฝ่ายต่างๆ จากเพื่อนครู โดยมี ผอ.ประชุม เจริญมาก เป็นประธานในงานร่วมด้วยคณะครูทุกคน

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...