Breaking News
โครงการครูทหาร 3 วินัย เทิดไทองค์ราชันย์

โครงการครูทหาร 3 วินัย เทิดไทองค์ราชันย์

โครงการครูทหาร 3 วินัย เทิดไทองค์ราชันย์ ทหารพรานจากค่ายเขาไผ่ กรมทหารพรานที่ 13  มาให้ความรู้กับนักเรียนที่หน้าเสาธง เวลา 08.15 น.  เรื่องที่ให้ความรู้ เช่น เรื่องระเบียบวินัย เรื่องความมั่นคง และเรื่องความรักชาติ

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...