Breaking News
การมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดสระแก้ว ประจำปี 2561

การมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดสระแก้ว ประจำปี 2561

วันที่ 12 กันยายน 2561 นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาด ประจำปี 2561 สำหรับนักเรียนในเขตท้องที่ อำเภอวังสมบูรณ์ และมีนักเรียนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม ได้รับทุน จำนวน 6 คน ณ หอประชุมอำเภอวังสมบูรณ์

ภาพกิจกรรม

 

About wanchai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Message Us
Loading...
CLOSE
CLOSE